kognitiv terapi samtaleterapi
kognitiv terapi samtaleterapi
kognitiv terapeut

Kognitiv terapeut i Rosendal, Kvinnerad

Roald Tveit Nissestad (f.1979)

Busatt i Rosendal, Kvinnherad

Starta Tind Terapi juli 2022.

Utdanning og erfaring

Begynte å jobbe med psykisk helse i 1999.
10 års erfaring fra kommunal rus og psykiatriteneste.
Ansatt i spesialisthelsetjenesten (DPS poliklinikk).
Over 10 års erfaring frå rusmedisin, psykoseprobelmatikk og allmenn poliknikk.

  • Utdannet sykepleier
  • Videreutdanning innen psykisk helse
  • Videreutdanning i helseledelse
  • Videreutdanning i voldsrisikovurdering/håndtering (VIVO 1 og 2)
  • Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (trinn 1 og 2 ved NFKT)
  • Jobbet i over 20 år med psykisk helse og rus
  • Medlem av Norsk Forening for Kognitiv terapi