kognitiv terapi samtaleterapi

OM TIND TERAPI

- et tilbud om kognitiv terapi

Mange mennesker har utfordringer i sin hverdag knytt til psykiske helseplager.


Tind terapi driver nettbasert tilbud for personer over 18 år. Dersom du er forelder til barn under 18 år kan det gis veiledning. Tind terapi har anledning for fysisk oppmøte på Husnes, Kvinnherad.

Gjennom kongnitiv atferdsterapi jobber du sammen med terapeuten for å identifisere automatisert antakelser, hvilke holdninger du har til deg selv og dine utfordringer. Og man undersøker sammen sammenspillet mellom tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd. Gjennom å identifisere de fire faktorene, kan man videre jobbe med å finne aternativer til de utfordringer du opplever.

Ettersom det er viktig å avklare tidlig hva prosjektet skal omhandle, bruker du sammen med terapeuten første samtale på å finne frem til hvordan man skal gå frem videre. Gjennom å hjelpe deg til å lære teknikkene som er aktuelle for dine utfordringer, er prinsippet at du over tid skal gradvis bli mer selvhjulpen. Ved endt behandling er målet at du kan selv identifisere dine automatiserte tanker og følelser. Gjennom terapien vil du styrke dine evner til å reflektere over egen atferd, og selv identifisere dine typiske feller hvor eksempelvis bekymringstanker tar overhånd.


Under veis finner vi ut om dette er noe du ønsker å bruke mer tid på. Etter 3. time evalueres prosjektet, og vi avklarer da veien videre.
Normalt anbefales 10 samtaler, i blant kan behovet være kortere eller lengre. Du står selvsagt fritt til å avslutte forløpet når du selv ønsker det. 
Tind Terapi tilbyr gratis avklaringssamtale hvor du kan få en bedre inføring i tilbudet. Du finner avklaringssamtaler gjennom å registrere deg gjennom timebestilling.

Mer informasjon om behandling og psykiske vansker kan du lese om på bloggenInformasjon om spesifikke lidelser finner du i menyen, eller se gjennom nettsiden for å finne ut mer om tilbudet Tind Terapi har å by på.


Terapi i praksis

Nettbaserte samtaler virker kanskje for enkelte som noe nytt, og kanskje kjenner du på litt ubehag. Undersøkelser som er gjort viser at både effekt og tilfredshet blant de som prøver nettbasert terapi er stort sett like tilfreds som de som har ordinære samtaler med fysisk oppmøte.

Tind Terapi har anledning for samtaler med fysisk oppmøte. Samtaler gjennomføres på Husnes (Kaldestad).


Din sikkerhet
Tind terapi har avtale med godkjent programvare for å ivareta din sikkerhet. Du vil i forkant av samtalen motta en link som fører deg inn til et sikkert område.
Er du kjent med teams, skype eller facetime er ikke dette så mye annerledes. Du trenger en smarttelefon, et nettbrett eller pc/mac. Ved tekniske problemer vil du få hjlep til det. Med unntak av første samtale har hver time varighet på inntil 45 minutter.

Tind terapi er underlagt helsepersonelloven, og har taushetsplikt på lik linje med andre helsetjenester. 

Dine opplysninger vil bli notert i journal dersom du samtykker til dette. Du kan inndra samtykket når du ønsker det.
Journal slettes normalt 6 måneder etter endt kontakt.


Bestilling av time

Bestilling av time foretar du deg enten ved å sende e-post eller bestille direkte selv 
Tind terapi har avtale med Easypratice.


Avbestilling av time

Dersom du må avbestille din time må den avbestilles seinest 24 timer før oppsatt time. Dersom du ikke avbestiller innen tidspunktet vil du bli fakturert for ordinær time.


Betaling

Foregående time må være betalt før neste time. Betaling gjennom faktura. 


Ved eventuelle spørsmål ta kontakt via e-post

Les mer om Tind Terapi og de ulike behandlingstilbudene.