kognitiv terapi samtaleterapi

Målgruppe

Tind Terapi ønsker å tilby kognitiv terapi til alle over 18 år. Enkelte forhold blir vurdert ut fra forsvarlighet:

 • Dersom din fastlege har henvist deg til spesialisthelsetjenesten, eller du allerede er i et behandlingsforløp er det ikke anbefalt å begynne et paralellt behandlingsløp. 
 • Ved selvmordstanker eller planer.
  Oppsøk fastlege eller legevakt. Akutthjelp anbefales.
 • Alvorlig rusmiddelavhengighet.
  Anbefaler spesialisthelsetjenesten som vil kunne gi deg et bedre tilbud.

Tind Terapi passer best for deg som:

 • har milde til moderat psykiske vansker
 • Er ikke i pågående behandling i spesialisthelsetjenesten.
 • ønsker å komme raskt til i behandling
 • ønsker en vurdering på om du kan ha behov for samtaleterapi.
 • ønsker å jobbe med konkrete vansker  les her om behandling.
 • Rådfør deg gjerne med fastlege i forkant.
 • Ta kontakt dersom du er usikker. Avklaringssamtaler er gratis.

Om du er usikker på om du er i målgruppen ta kontakt. Målgruppen er primært veiledende.