kognitiv terapi samtaleterapi
kognitiv terapi depresjon

Depresjon behandles vanligvis med samtaleterapi og/eller antidepressive legemidler (antidepressiva). Ved mild til moderat depresjon anbefales samtaleterapi som førstevalg, fremfor legemidler (helsenorge.no)

Depresjon anbefales behandlet med samtaleterapi (psykoterapi) som førstevalg ved milde og moderate tilstander. Kognitiv terapi ved depresjon har gjennom forskning vist gode resultat (les mer). Vanlige symptomer ved depressiv lidelse er ofte:

  • Kjenner seg nedstemt
  • Andre opplever deg som trist eller irritabel
  • Redusert matlyst (for enkelte økt matlyst eller overspising)
  • Mangler energi, vansker med å komme i gang med daglige oppgaver
  • Negative tanker om seg selv, redusert selvverdi
  • Nedsatt konsentrasjon og/eller hukommelse
  • Søvnvansker - problemer med innsovning, våkner for tidlig, hyppig oppvåkning. Sover for mye
  • Indre uro, rastløshet
  • Nedsatt livslyst, tanker om heller være død, tanker om å ta sitt eget liv
  • Bekymringstanker eller grubling

Samtaleterapi vil kombineres med atferdsaktivering, som omhandler å øke aktivitetsnivået. Behandling ved Tind Terapi er medikamentfri.

Dersom du er usikker kan du gå gjennom MADRS-S skjema før du bestiller time. Er du usikker på om du kan ha nytte av behandling med kognitiv terapi ved depresjon, ta kontakt eller bestill time.

Les mer om depresjonTind Terapis blogg. Eller se våre andre behandlingstilbud her.

Video hente fra Verdens Helseorganisasjon