kognitiv terapi samtaleterapi

Behandling

Behandling med kognitiv terapi


Kognitiv terapi har god evidens for effekt ved behandling av en rekke psykiske vansker. Ved angst, depresjon, søvnvansker, traumer og selvfølesesvansker, har kognitiv terapi dokumentert god effekt. Effekten støttes gjennom forskning.

Behandling

Depresjon


Behandling av depresjon. Milde til moderate tilstander. Har du over tid kjent deg nedstemt, trist og energiløs. Vansker med konsentrasjonen, bekymrer deg unødig eller grubler mye.

Les mer om depresjon på bloggen.

Søvnforstyrrelser


Behandling av søvnforstyrrelser er ofte effektivt med kognitiv terapi. Strukturert tilnærming til problemet bidrar til rask bedring av innsovningsvansker, tidlig oppvåkning, forskyninger i døgnrytme. Søvnforstyrrelser kjennetegnes vanligvis med at du kjenner deg trøtt eller uopplagt gjennom dagen uavhengig av søvnmengde. Andre sliter med insomni om ofte er preget av lange våkenetter og lite tilfredsstillende søvnkvalitet.

Les mer om søvnforstyrrelser her

Lav Selvfølelse


Behandling av lav selvfølelse. 

Manglende selvtillit, kontinuerlige tanker om egen utilstrekkelighet, aldri føle seg god nok, streber etter det perfekte.

Les mer om lav selvfølelse på bloggen


Angstlidelser


Behandling for deg som har utfordringer med panikklidelse, sosial angst, andre former for engstelse, eller andre angstlidelser. Skaper bekymringer eller frykt begrensinger i livet?

Les mer om angstlidelser bloggen.

ADHD


Baserer seg på kurset Pegasus. Veiledning i hvordan leve med adhd. Ikke medikamentelt fokus. Hvordan du kan strukturer og planlegge hverdagen, fungere bedre på jobb eller i utdanning. Anbefalinger om atferdsendringer, livstilsendringer.

Les mer om adhd på bloggen.


Andre psykiske vansker


Tind Terapi kan tilby behandling for andre psykiske plager enn det som er nevnt. Livsstilsendring, helseangst, bekymrningstanker, grubling, spesifikke fobier, ptsd er alle lidelser hvor kognitiv terapi har god evidens.
Ta kontakt om du ønsker en vurdering, sammen kan vi finne ut om Tind Terapi har et opplegg som passer for deg.

Veiledning


Veiledning av pårøende eller helsepersonell. Flere kan delta samtidig. Aktuelt for de som har nær familie med psykisk lidelse eller avhengighetsproblematikk. Eller for helsepersonell med behov for veiledning individuelt.

Det anbefales vanligvis 10 samtaler som et estimat.

Anbefalt minimum 5 timer.
Du står fritt til å avslutte kontakt når du måtte ønske det.


Individuelle variasjoner forekommer, og forløpet tilpasses ditt behov i forkant, og justeres i samarbeid underveis.


Terapi gir effekt for hver time, og gjennom din egen innsats mellom timene.

Varighet på forløpet vil avhenge av dine utfordringer, hvor fort man kommer til kjernen av problemer. Relasjon står sterkt sammen med valg av tilnærming.


Les mer om målgruppen her

Har du spørsmål?

Ta deg gjerne friheten med å ta kontakt.